Vertrouwenspersoon Scouting Made

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Made zich daar thuis en veilig voelt (zie: Sociale Veiligheid Scouting Made). Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden en ouders, als voor vrijwilligers. Binnen Scouting Made zijn voor dit soort situaties zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Marjolein de Been
marjolein de been
Telefoon / Whatsapp: 06 - 55 514 408
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ik ben Marjolein de Been en ben op m’n zesde begonnen bij de welpen en vanaf mijn vijftiende doorgestroomd als (hulp)leiding binnen de vereniging. Eerst van de welpen en later de scouts speltak. Na een paar jaar minder met scouting bezig geweest te zijn door mijn studie, ben ik sinds november 2019 bestuurslid. Ik woon zelf in Eindhoven maar zal weer regelmatig op ‘t Knooppunt te vinden zijn.

Jeroen de Klerk
jeroen de klerk
Telefoon / Signal: 06 - 12 571 870
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ik ben Jeroen de Klerk en ben vanaf het begin bij Scouting Made betrokken geweest.  Ik ben lid van de Kierewiet Stam en ben groepspenningmeester. Ik woon in Oosterhout. Ik heb dus ruime scouting ervaring maar sta iets verder van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep en Made. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het vertrouwen dat alles wat besproken wordt, ook vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om zaken direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat is besproken samen met de melder. Alleen indien er vermoeden is van strafbare feiten zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.