Vertrouwenspersoon Scouting Made

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Made zich daar thuis en veilig voelt (zie: Sociale Veiligheid Scouting Made). Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden en ouders, als voor vrijwilligers. Binnen Scouting Made is er voor dit soort situaties een vertrouwenspersonen aangesteld.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Merel Ligtvoet
(foto volgt)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intro volgt

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om zaken direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat is besproken samen met de melder. Alleen indien er vermoeden is van strafbare feiten zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.