Sociale Veiligheid Scouting Made

We vinden het binnen Scouting Made belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en uitdaging. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Scouting Made betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Made getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat binnen Scouting Made toch sprake is dat iemand zich niet veilig voelt of vermoedt dat iemand zich niet veilig voelt. In zo’n geval kan iedereen kan een gesprek aangaan met één van de vertrouwenspersonen van Scouting Made. Dat geldt voor jeugdleden, vrijwilligers maar natuurlijk ook ouders. Vrijwilligers (leiding) zijn verplicht om vermoeden of kennis van grensoverschrijdend gedrag te melden bij bestuur of bij de vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersonen worden bijgestaan door het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland, wanneer dit nodig is. Het landelijk opvangteam bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met bepaalde zaken om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Bij (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met dit team.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.